Pino

Pino igračke su tradicionalne drvene igračke koje otvaraju svet dečije kreativnosti i mašte, pokreću radoznalost i omogućuju razvoj intelektualnih, emotivnih i socijalnih sposobnosti dece. One su veoma važne za razvoj motorike, logike i inteligencije dece u ranom detinjstvu. pino Pino igračke ne motivišu i ne inspirišu samo decu na igru, već i ceo naš tim koji sa velikim entuzijazmom i posvećenošću stvara nove proizvode i gradi svoj „Pino svet“. Veoma smo ponosni na proizvode sa našim dizajnom kao što su slagalice Azbuka i Abeceda. Posebno mesto u našem asortimanu zauzimaju Pino-NTC igračke i saradnja sa doktorom Rankom Rajovićem, autorom NTC sistema učenja čiji cilj je povećanje intelektualne sposobnosti i funkcionalnog znanja dece. Pino igračke zadovoljavaju estetske, pedagoške, higijensko-zdravstvene i bezbedonosne kriterijume. Napravljene su u skladu sa domaćim propisima i usklađene sa Evropskim standardom za bezbednost igračaka EN71.  

PINO Katalog 2019

Pino-NTC flajer